Verzekeringen

Voor de BPV zijn twee soorten verzekeringen nodig: Schadeverzekering en Ongevallenverzekering

Lees hieronder meer informatie over de verzekeringen.

Schadeverzekering

Tijdens de BPV kan er schade ontstaan aan inventaris, gereedschappen of werkstukken voor cliënten van het BPV-bedrijf. Hoe gaan we hier mee om bij het HMC?

In principe is de student zelf aansprakelijk voor de ontstane schade. Omdat de WA-verzekering van particulieren deze schade meestal niet dekt, heeft het HMC ten behoeve van de studenten een aanvullende WA-verzekering afgesloten speciaal voor BPV-schade. Er geldt een eigen risico van €250 per gebeurtenis. Dit zal het BPV-bedrijf voor eigen risico moeten nemen (ondernemersrisico). Incidenteel is het HMC bereid dit risico te vergoeden indien er duidelijk sprake is van nalatigheid van de student. Indien de schade betrekking heeft op eigendommen van cliënten van het BPV-bedrijf, is het vaak mogelijk de schade te claimen bij de zakelijke WA-verzekering van het BPV-bedrijf. Indien het bedrijf hier niet voor verzekerd is kan de schoolverzekering worden aangesproken. Let op! Dit geldt niet voor schade en ongevallen veroorzaakt met motorvoertuigen in binnen- en buitenland waarvan de student zelf de bestuurder is geweest. Met andere woorden: bij schade die veroorzaakt wordt door de stagiair in de bedrijfsauto van het BPV-bedrijf is het BPV-bedrijf verantwoordelijk en moet de verzekering van het BPV-bedrijf worden aangesproken.

Ongevallenverzekering

Bij een ongeval in het BPV-bedrijf zijn eventuele medische kosten gedekt door de eigen ziektekostenverzekering en eventuele ongevallenverzekering. Indien een deel van deze kosten niet gedekt worden door de eigen verzekeringen dan kan een beroep gedaan worden op de ongevallenverzekering van de school. Indien het ongeval verwijtbaar is aan het BPV-bedrijf (bijvoorbeeld onveilige werkomgeving) dan kan het BPV-bedrijf mogelijk aansprakelijk worden gesteld door de verzekeraar van de student of de school. De student is in geval van ongevallen ook via school aanvullend verzekerd. Belangrijk is dat de student in geval van schade en/of ongeval dit in principe binnen 24 uur meldt op school, zodat de school de melding kan doorgeven aan de verzekeraar. Indien niet mogelijk dan zo spoedig mogelijk. De student kan via de afdeling financiën (010-2855555) hiervoor een schadeformulier krijgen.