Er is een match! En dan...

Nadat u met de student tot overeenstemming bent gekomen is het belangrijk om een aantal zaken te bespreken, zoals vergoedingen en wat te doen bij ziekte en vakantie. Is er een definitief akkoord, dan krijgen zowel het BPV-bedrijf als de student van het HMC de praktijkovereenkomst (BPV-blad) per e-mail toegestuurd om digitaal te ondertekenen. Bekijk hier het BPV-blad en de algemene voorwaarden van het BPV-blad.

Vergoedingen

Het is belangrijk om als BPV-bedrijf duidelijke afspraken met de student te maken over de vergoeding: denk aan een onkostenvergoeding en een reiskostenvergoeding.

Op het moment dat u een student vraagt om buiten de BPV om extra opdrachten uit te voeren dan maakt u hierover met elkaar aparte afspraken. Deze afspraken, denk aan vergoeding en verzekering, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van het HMC.

Ziekte

Als de student ziek wordt moet hij dat meteen op de eerste dag vóór 09.00 uur melden door te bellen (en niet door te appen) naar het HMC en naar het BPV-bedrijf. Als de student weer beter is, meldt hij dit eveneens vóór 09.00 uur op de betreffende dag bij het HMC. De student moet alle ziekteverzuim registreren in de urenregistratie. Alle verzuim (door ziekte of vanwege andere oorzaken) moet worden ingehaald! Dit kan de student doen door vakantiedagen in te zetten of door in overleg met het BPV-bedrijf extra dagen te werken.

Meldingsplicht medicijngebruik

Gebruikt de student medicijnen die van invloed zijn op het goed kunnen functioneren c.q. bedienen van machines dan moet de student dat vooraf aangeven bij de praktijkopleider. Tijdens het sollicitatiegesprek kunt u hiernaar informeren.

Vakantie

Tijdens de BPV hebben studenten van het HMC in principe recht op de schoolvakanties. Het is echter mogelijk om in overleg met de student afwijkende dagen af te spreken. Bijvoorbeeld als uw bedrijf in de vakantieperiode bijzondere openingstijden heeft en u de hulp van de student goed kunt gebruiken.

Belangrijk: vanaf een week na de start van de zomervakantie tot een week voor het begin van het nieuwe schooljaar zijn de studenten niet via het HMC verzekerd. Tijdens de overige vakanties in het schooljaar is dit wel het geval.

Uitgangspunten opnemen vakantie

  • De student heeft recht op het aantal vakantiedagen dat gelijk is aan de schoolvakanties in de BPV-periode.
  • CAO bepaalde dagen en wettelijk erkende feestdagen in de BPV periode gaan hier vanaf.
  • De schoolvakanties gelden als richtlijn voor op te nemen vrije dagen. In overleg met het bedrijf kan de student de dagen op een ander tijdstip opnemen en in de reguliere vakanties werken.
  • De student mag geen vrije dag opnemen als er een terugkomdag op school staat gepland.

Belangrijk! De student moet goed met zijn BPV-begeleider en met het BPV-bedrijf overleggen hoe hij de vakantie invult en opneemt.