Beoordelen tijdens de BPV

De praktijkopleider van het BPV-bedrijf beoordeelt de student op verschillende momenten tijdens de BPV. Hierna leest u er meer over.

BPV-opdrachten

Bij een groot aantal opleidingen moet de student verplicht een aantal BPV-opdrachten uitvoeren. De student laat in de eerste week zien om welke opdrachten het gaat. Ze horen bij de werkprocessen en de keuzedelen van de opleiding. In overleg met de praktijkopleider plant de student wanneer de opdrachten in het BPV-bedrijf uitgevoerd gaan worden. Het gaat om korte praktische opdrachten zoals een kort interview houden, vakvaardigheden uitvoeren, een klein onderzoek doen. In de opdracht staat vaak beschreven: vraag om feedback (tips en tops) van je praktijkopleider. Studenten moeten deze feedback verwerken in een verslag.

Tussentijdse beoordeling en eindbeoordeling

Halverwege de BPV-periode ontvangt de praktijkopleider van het BPV-bedrijf een e-mail van het HMC met het verzoek om de student te beoordelen. Via een link in de mail opent de praktijkopleider B3net om daarin de werkprocessen en de BPV-opdrachten van eventuele keuzedelen te beoordelen. Dit gebeurt met O, V, G of n.v.t. Ook beoordeelt de praktijkopleider de beroepshouding, zoals op tijd komen, van feedback leren etc. De praktijkopleider beoordeelt in principe alle criteria. Aan het eind van de periode ontvangt de praktijkopleider wederom een e-mail van het HMC met het verzoek om de student een eindbeoordeling te geven. Ook dit gebeurt door op de link in de mail te klikken. B3net opent en de praktijkopleider beoordeelt opnieuw alle werkprocessen, de BPV-opdrachten van de eventuele keuzedelen en de beroepshouding. Opmerking: van de praktijkopleider wordt gevraagd om rekening te houden met het leerjaar waarin de student zich bevindt. Van een derde- of vierdejaars mag immers meer verwacht worden voor een V of G, dan van een eerstejaars.

Beoordeling BPV in relatie tot diplomering

Voor het behalen van het diploma moet een student voldoen aan de (wettelijke) norm met betrekking tot het minimaal aantal geaccordeerde BPV-uren. Deze norm is verschillend per opleiding. Daarnaast moet de beoordeling van de praktijkopleider over de beroepshouding in de laatste BPV-periode van de opleiding minimaal voldoende zijn.

Leren beoordelen

Het HMC heeft samen met de MBO Raad en een aantal andere scholen een online leeromgeving voor de praktijkopleider ontwikkeld. Deze leeromgeving neemt u mee in de wereld van de praktijkopleider. Thema’s als begeleiding en beoordelen komen uitgebreid aan bod. Een kijkje nemen is echt de moeite waard. In deze video krijgt u een indruk van de online leeromgeving. Ga voor de online leeromgeving naar de website www.praktijkbeoordelaar.nl en volg de volgende stappen. Opleidingen Meubel:

 • Kies Techniek en gebouwde omgeving.
 • Kies branche/sector: Hout en meubel.
 • Klik op Registreren.
 • Vul uw eigen gegevens in.
 • Gebruik de vouchercode WWONY6.

Opleidingen Creatief Vakman en Pianotechnicus:

 • Kies voor Specialistisch Vakmanschap / Openen.
 • Klik op Registreren.
 • Vul uw eigen gegevens in.
 • Gebruik de vouchercode 3ECNLR.

Overige opleidingen:

 • Kies voor Algemeen / Openen.
 • Klik op Registreren.
 • Vul uw eigen gegevens in.
 • Gebruik de vouchercode HRL148.