Wie is er betrokken bij de BPV?

Bij de BPV zijn verschillende partijen betrokken. Uiteraard het BPV-bedrijf en de student. Maar daaromheen zijn vanuit het bedrijfsleven en vanuit het HMC nog meer partijen betrokken. Wie dit zijn en wat hun verantwoordelijkheden zijn leest u hierna.

Taken en verantwoordelijkheden van de SBB

Studenten krijgen de beste praktijkopleiding met uitzicht op een baan en bedrijven beschikken nu en in de toekomst over de vakmensen die ze nodig hebben. Dat zijn de doelen waarvoor onderwijs en bedrijfsleven samenwerken in de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB). Een taak van SBB is het erkennen van leerbedrijven waar studenten terechtkunnen voor een stage of leerbaan. Daarnaast voert de SBB taken uit op het gebied van kwaliteitsbewaking.

Taken en verantwoordelijkheden van het HMC

Het HMC heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden:

  • De opleiding zo inrichten dat studenten optimaal stage kunnen lopen.
  • Inspanning leveren voor een (passende) BPV-plek voor de BOL-studenten. Indien er een tekort is aan erkende plekken draagt het HMC alternatieven aan, waardoor de student de opleiding wel kan continueren.
  • De eisen vanuit school aan de BPV-periode bepalen: denk aan minimum aantal gewerkte dagen, bijhouden urenregistratie, BPV-opdrachten maken.

Taken en verantwoordelijkheden van de student

De student heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden:

  • Voldoen aan het verplicht aantal uren BPV opgenomen in de Onderwijs- en examenregeling (OER).
  • Uitvoeren van BPV-opdrachten die vanuit de opleiding verplicht gesteld worden. Hiermee werkt de student aan de werkprocessen en kerntaken die bij de opleiding horen.
  • De urenregistratie bijhouden in B3net en de gewerkte uren wekelijks digitaal laten goedkeuren door de praktijkopleider.
  • Indien van toepassing deelnemen aan examinering.