Examen tijdens de BPV

In sommige BPV-periodes van een opleiding moet de student een examenopdracht van school maken bij uw BPV-bedrijf. Tijdens het sollicitatiegesprek geeft de student dit al aan. Voor de BPV spreekt de student de opdracht op school door met zijn/haar studieloopbaanbegeleider of vakdocent. De student neemt de examenopdracht en het beoordelingsformulier mee naar het BPV-bedrijf. Het is de taak van de praktijkopleider om de examenopdracht te beoordelen. Of, bij sommige examens, om te zorgen dat de beoordeling wordt gedaan door een collega die de student nog niet eerder heeft begeleid. De student levert het ingevulde beoordelingsformulier in op het HMC.

Beoordeling van een examen

Beoordelen is erg belangrijk. Het gaat immers over de competenties (handelingen) die een student moeten laten zien voor het behalen van zijn/haar diploma. Daarom is het volgende van belang:

 • Lees van tevoren de examenopdracht met de student goed door.
 • Zorg ervoor dat aan de afnamecondities wordt voldaan (bijvoorbeeld zijn alle benodigde machines aanwezig?).
 • Reserveer voldoende tijd zodat de student zijn examenopdracht rustig uit kan voeren.
 • Zorg voor een ruimte waarbij de student en u niet gestoord worden.
 • Maak tussentijds aantekeningen van dat wat u de student ziet doen.
 • Vul het beoordelingsformulier na afloop van het examen volledig in (gebruik hiervoor uw aantekeningen).

Examens kunnen steekproefsgewijs worden bijgewoond door een BPV-begeleider van het HMC. Heeft u nog vragen over het beoordelen, neem dan contact op met de BPV-begeleider.Kies Techniek en gebouwde omgeving.

Leren beoordelen

Het HMC heeft samen met de MBO Raad en een aantal andere scholen een online leeromgeving voor de praktijkopleider ontwikkeld. Deze leeromgeving neemt u mee in de wereld van de praktijkopleider. Thema’s als begeleiding en beoordelen komen uitgebreid aan bod. Een kijkje nemen is echt de moeite waard. In deze video krijgt u een indruk van de online leeromgeving. Ga voor de online leeromgeving naar de website www.praktijkbeoordelaar.nl en volg de volgende stappen. Opleidingen Meubel:

 • Kies Techniek en gebouwde omgeving.
 • Kies branche/sector: Hout en meubel.
 • Klik op Registreren.
 • Vul uw eigen gegevens in.
 • Gebruik de vouchercode WWONY6.

Overige opleidingen:

 • Kies voor Algemeen / Openen.
 • Klik op Registreren.
 • Vul uw eigen gegevens in.
 • Gebruik de vouchercode HRL148.