Aan de slag

Bekijk hier het takenoverzicht van week tot week voor u als praktijkopleider.

Voorafgaand aan de stage

 • Student neemt contact op over stage.
 • Student solliciteert.
 • Is er een match? U ontvangt een bevestigingsmail van het HMC voor de stage van de student.
 • Onderteken digitaal de praktijkovereenkomst (BPV-blad).

Start van de stage

Aankomst student op BPV-bedrijf.

 • Bespreek de verwachtingen en de leerdoelen.
 • De student bespreekt welke BPV-opdrachten hij/zij wil gaan doen.
 • Start begeleiding student.

U ontvangt een e-mail met contactgegevens van de BPV-begeleider van het HMC. We vragen u om uw bedrijfsprofiel te controleren in B3net. Voer eventuele wijzigingen/vernieuwingen door.

Aan het eind van elke stageweek:

U ontvangt een e-mail met een link naar de urenregistratie van de student. U controleert en accordeert de gewerkte uren, indien akkoord.

Halverwege de stage:

U ontvangt een e-mail met het verzoek de student tussentijds te beoordelen via B3net. U beoordeelt het volgende:

 • beroepshouding
 • werkprocessen opleiding

De praktijkbegeleider van het HMC komt, na het maken van een afspraak, op bezoek. Indien een student examen moet doen tijdens de BPV, dan krijgt u hierover bericht.

Einde van de de stage:

U ontvangt een e-mail met het verzoek voor de eindbeoordeling van de student via B3net. U beoordeelt het volgende:

 • beroepshouding
 • werkprocessen opleiding