Begeleiden tijdens de BPV

Tijdens de BPV wordt de student door de praktijkopleider van uw bedrijf begeleid. Via de instructiefilm krijgt u een beeld van de begeleiding van de student. Hieronder leest u wat er allemaal komt kijken bij het begeleiden van de student.

Verwachtingen praktijkopleider

De praktijkopleider die het BPV-bedrijf aanstelt:

 • is het eerste aanspreekpunt voor de student;
 • is het eerste aanspreekpunt voor de BPV-begeleider vanuit school;
 • begeleidt de studenten tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden en BPV-opdrachten;
 • voert gesprekken met de student over de voortgang en ontwikkeling;
 • controleert en accordeert, indien akkoord, aan het eind van elke week de urenregistratie uit B3net;
 • geeft de student een tussentijdse beoordeling en een eindbeoordeling via B3net.

Als er een examen tijdens de BPV wordt uitgevoerd op het BPV-bedrijf, dan heeft de praktijkopleider hierbij een belangrijke rol.

Verwachtingen BPV-begeleider

De BPV-begeleider van het HMC:

 • is het eerste aanspreekpunt tijdens de BPV;
 • maakt een afspraak met het BPV-bedrijf voor een bezoek, de student moet hierbij aanwezig zijn;
 • bezoekt de student tijdens iedere BPV-periode en bespreekt tijdens het bezoek de voortgang;
 • maakt tijdens het bezoek een rapportage van zijn indrukken, deze wordt opgenomen in B3net.

Urenregistratie en werkzaamheden

Vanaf de eerste dag houdt de student de urenregistratie bij in B3net. Hierin noteert hij per dag het aantal gewerkte uren en met trefwoorden de werkzaamheden. Ook de terugkomdag op school, afwezigheid (vanwege ziekte of andere redenen) noteert hij hierin. Aan het eind van elke week verstuurt de student de urenregistratie vanuit B3net ter goedkeuring aan de praktijkopleider. De praktijkopleider ontvangt een e-mail zodra de student zijn/haar uren ter goedkeuring verstuurt. Van de praktijkopleider wordt verwacht dat hij/zij de urenregistratie elke week controleert en digitaal goedkeurt, indien akkoord.

Terugkomdag op school

Er zijn BPV-periodes waarin de student een terugkomdag (vast per week of eenmalig) op school heeft. Dit zijn verplichte schooldagen!

Problemen tijdens de BPV

Er kunnen zich tijdens de BPV problemen voordoen met een student. Nadat u geprobeerd heeft eruit te komen met de student, kunt u contact opnemen met de BPV-begeleider van school. Omgekeerd zal de student dit ook doen als hij problemen ervaart. Als bemiddeling door de BPV-begeleider niet het gewenste resultaat heeft, dan zal de BPV-begeleider met de student bespreken hoe het verder moet.

 • De student mag nooit uit zichzelf weggaan. Uiteraard geldt dit niet in het geval van ernstige zaken als bijvoorbeeld (seksuele) intimidatie, discriminatie en geweld.
 • Vanwege overmacht (bijvoorbeeld bedrijfsbrand, onvoldoende werkzaamheden etc.) kan een BPV-bedrijf genoodzaakt zijn de BPV te beëindigen.

Afbreken van de BPV omdat de student niet goed functioneert

Als de praktijkopleider van mening is dat de student niet goed functioneert moet de resterende periode van de BPV alsnog bij een ander bedrijf worden volgemaakt. Het gaat hier dan meestal om zaken als: het tonen van te weinig inzet en te weinig sociale vaardigheid.

Leren begeleiden

Het HMC heeft samen met de MBO Raad en een aantal andere scholen een online leeromgeving voor de praktijkopleider ontwikkeld. Deze leeromgeving neemt u mee in de wereld van de praktijkopleider. Thema’s als begeleiding en beoordelen komen uitgebreid aan bod. Een kijkje nemen is echt de moeite waard. In de video krijgt u een indruk van de online leeromgeving.

Ga voor de online leeromgeving naar de website www.praktijkbeoordelaar.nl en volg de volgende stappen.

Opleidingen Meubel:

 • Kies Techniek en gebouwde omgeving.
 • Kies branche/sector: Hout en meubel.
 • Klik op Registreren.
 • Vul uw eigen gegevens in.
 • Gebruik de vouchercode WWONY6.

Opleidingen Creatief Vakman en Pianotechnicus:

 • Kies voor Specialistisch Vakmanschap / Openen.
 • Klik op Registreren.
 • Vul uw eigen gegevens in.
 • Gebruik de vouchercode 3ECNLR.

Overige opleidingen:

 • Kies voor Algemeen / Openen.
 • Klik op Registreren.
 • Vul uw eigen gegevens in.
 • Gebruik de vouchercode HRL148.