Examen tijdens de BPV

In sommige BPV-periodes van een opleiding moet je een examenopdracht van school maken bij het BPV-bedrijf. Je hoort dit op tijd, zodat je dit tijdens het sollicitatiegesprek kunt bespreken. Voor de BPV spreek je de opdracht op school door met je SLB’er of vakdocent. Vlak voordat je op stage gaat krijg je de examenopdracht en het beoordelingsformulier mee op papier. Je neemt dit gelijk de eerste dag mee naar het BPV-bedrijf. Met je praktijkopleider spreek je af wanneer je de examenopdracht gaat doen. Het is de taak van je praktijkopleider om de examenopdracht te beoordelen. Na afloop krijg je het ingevulde beoordelingsformulier van de praktijkopleider. Dit formulier lever je in op het HMC.