Begeleiding: wat kun je verwachten?

Tijdens je stage word je uiteraard begeleid. Hieronder lees je wat de uitgangspunten van de begeleiding zijn, wat je van het HMC kunt verwachten en wat wij van jou verwachten.

Begeleiding tijdens de BPV

Gedurende de BPV-periode creëert en organiseert het BPV-bedrijf de werkzaamheden die je in staat stellen om te werken aan je vakmanschap. De begeleiding is gericht op:

 • het stimuleren van vakmanschap;
 • de ontwikkeling van je rol als werknemer.

Vanuit het BPV-bedrijf word je begeleid door de praktijkopleider.

De begeleiding wordt vanuit school geboden door de SLB’er en de BPV-begeleider. Wanneer je extra begeleiding nodig hebt, dan kan het voorkomen dat een Begeleider Passend Onderwijs je tijdens de BPV bezoekt.

Urenregistratie

Vanaf de eerste dag van je BPV houd je in B3net de urenregistratie bij. Hierin noteer je:

 • het aantal uren dat je gewerkt hebt;
 • de werkzaamheden die je hebt uitgevoerd;
 • je afwezigheid (vanwege ziekte of een andere reden).

Aan het eind van elke week verstuur je in B3net de urenregistratie ter goedkeuring naar je praktijkopleider. Hij of zij controleert de gewerkte uren wekelijks en keurt deze digitaal goed, indien akkoord.

Belangrijk: je verstuurt zelf in B3net de urenregistratie ter goedkeuring naar de praktijkopleider. Controleer zelf of je elke week een digitaal akkoord van je praktijkopleider krijgt, want alleen goedgekeurde uren in B3net worden door het HMC erkend.

BPV-begeleider

Tijdens je BPV word je bezocht door een BPV-begeleider om te kijken hoe het gaat. De BPV-begeleiders zijn docenten en instructeurs van het HMC die vaak al jarenlang in een bepaalde regio BPV-bedrijven bezoeken. Je hoort na de eerste week welke docent of instructeur je gaat begeleiden. De BPV-begeleider is jouw eerste aanspreekpunt als je vragen en/of problemen hebt wat betreft je BPV.

De BPV-begeleider maakt van tevoren een afspraak om je te bezoeken. Het spreekt voor zich dat jij dan aanwezig moet zijn evenals je praktijkopleider. Mocht je om wat voor reden dan ook niet aanwezig kunnen zijn, neem dan contact op met de BPV-begeleider. De BPV-begeleider maakt een rapportage van het bezoek in B3net.

BPV-opdrachten

Aan het begin van de BPV bepaal je aan welke werkprocessen/keuzedelen je wilt gaan werken. Dit worden je leerdoelen. Deze vink je aan in B3net. De meeste opleidingen heeft bij elk werkproces een BPV-opdracht. Ook zijn er opleidingen die opdrachten hebben bij de keuzedelen. Je vindt deze in het menu van B3net onder de knop Documenten.

Bespreek met je praktijkopleider met welke opdrachten je aan de slag wilt gaan. Dit kun je al doen tijdens je sollicitatiegesprek.

Praktijkopleider

Vanuit het BPV-bedrijf word je begeleid door een praktijkopleider. De praktijkopleider:

 • is je eerste aanspreekpunt in het bedrijf;
 • begeleidt jou tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden;
 • voert gesprekken met je over je voortgang en ontwikkeling;
 • is degene die je een tussentijdse en eindbeoordeling geeft via B3net;
 • is degene die je beroepshouding (denk aan op tijd komen, open staan voor feedback e.d.) beoordeelt.
 • is degene die feedback geeft op de BPV-opdrachten;
 • is de contactpersoon voor je BPV-begeleider vanuit school.

Als er een examen tijdens de BPV wordt uitgevoerd op het BPV-bedrijf, dan heeft de praktijkopleider hierbij een belangrijke rol.

Problemen tijdens de BPV

Er kunnen zich tijdens je BPV allerlei problemen voordoen. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld:

 • problemen met je praktijkopleider;
 • afwijkende werkzaamheden;
 • afwijkende werktijden;
 • gevaarlijke werksituaties;
 • onveilige werkomgeving;
 • (seksuele) intimidatie;
 • discriminatie;
 • geweld.

Probeer er altijd eerst met je praktijkopleider uit te komen. Bespreek problemen altijd, maar spreek wel vanuit jezelf. Vertel waar jij tegenaan loopt en beschuldig de ander niet. Probeer dus zoveel mogelijk te vermijden dat het op een echt conflict uitloopt en je je BPV vroegtijdig moet afbreken. Hier heeft niemand baat bij.

BPV-opdrachten

Merk je dat je er met je praktijkopleider niet uitkomt, neem dan contact op met je BPV-begeleider van school. Als bemiddeling door je BPV-begeleider niet het gewenste resultaat heeft, neem dan opnieuw contact op met hem/haar om te bespreken hoe het verder moet. Ga nooit uit jezelf weg. Daarmee riskeer je dat je BPV-periode als geheel wordt afgekeurd en dan moet je de hele periode overdoen na het tweede leerjaar (voor BOL 2 en BOL 3) of na het vierde leerjaar (voor BOL 4). Uiteraard geldt dit niet in het geval van ernstige zaken zoals (seksuele) intimidatie, discriminatie, geweld e.d. Als het allemaal niet werkt en je echt (acuut) wilt stoppen met je BPV, neem dan meteen contact op met je BPV-begeleider. Met hem/haar kun je dan overleggen wat je het beste kunt doen. Lees hier meer over:

Afbreken van je BPV door het bedrijf vanwege overmacht

Als een BPV wordt onderbroken door overmacht (bijvoorbeeld bedrijfsbrand, onvoldoende werkzaamheden etc.) dan wordt de BPV, zonder gevolgen voor jou voortgezet bij een ander door de school aan te wijzen bedrijf.

Afbreken van de BPV omdat je niet goed functioneert

Als je praktijkopleider van mening is dat je niet goed functioneert moet je de gehele BPV-periode alsnog bij een ander, door de school aan te wijzen bedrijf, lopen. Het gaat hier dan meestal om zaken als: het tonen van te weinig inzet of het hebben van te weinig sociale vaardigheid. In de praktijk komt het erop neer dat je alle BPV-dagen die je liep bij het eerste BPV-bedrijf moet inhalen bij het nieuwe BPV-bedrijf. Inhalen kan niet tijdens de zomervakantie en kan dus verlenging van de studieduur en extra studiekosten met zich meebrengen.