Beoordeling van de BPV

Halverwege én aan het einde van een BPV-periode beoordeelt de praktijkopleider van het BPV-bedrijf jou op het gebied van de werkprocessen, BPV-opdrachten voor eventuele keuzedelen en jouw beroepshouding. Je vult zelf ook een beoordeling in aan het einde van een BPV-periode. Het kan zijn dat je ook een examen doet tijdens de BPV, zie daarvoor de pagina ‘Examen’. Voor het behalen van je diploma moet je aan het einde van je opleiding ook een voldoende hebben voor de BPV. Dit betekent dat je voldoende BPV-uren moet hebben gelopen die zijn geaccordeerd door jouw praktijkopleiders. Daarnaast moet de beoordeling van de beroepshouding in de laatste BPV-periode van je opleiding minimaal voldoende zijn.