Voorbereiding

Een aantal partijen is betrokken bij jouw BPV. Eén van de partijen ben jij natuurlijk. De andere partijen zijn het BPV-bedrijf en het HMC. Vanuit het HMC zijn het BPV-bureau, de SLB'er en de BPV-(plaatsings)begeleider betrokken. De SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) is ook betrokken bij de BPV, dit is namelijk de instantie die de bedrijven erkent als leerbedrijf.

Taken voor de student

Tijdens de BPV ben je verplicht om:

 • te voldoen aan de minimale uren BPV, zoals opgenomen in de Onderwijs- en examenregeling (OER);
 • kerntaken en/of werkprocessen te realiseren die benoemd zijn voor jouw opleiding. Ook ga je gerichte BPV-opdrachten uitvoeren;
 • deel te nemen aan de examinering;
 • te slagen voor de beroepshouding (beoordeling door de praktijkopleider via B3net).

Hieronder lees je in stappen hoe je een juiste BPV-plaats vindt.

Tips voor het gesprekspunten tijdens je sollicitatiegesprek,

 • Bespreek of je in het bedrijf al jouw opdrachten kunt uitvoeren. Het kan gaan om een examen of om BPV-opdrachten die je wilt gaan doen. Indien het BPV-bedrijf hier vragen over heeft, kun je het bedrijf contact laten opnemen met het BPV-bureau van het HMC.
 • Bespreek wat jij graag zou willen leren bij dit bedrijf, bespreek ook je gewenste leerdoelen. Je kunt hiervoor de aankruislijst BPV-opdrachten gebruiken. Deze kun je vinden in B3net onder de knop Documenten.
 • Vraag welke werkzaamheden een stagiair mag uitvoeren.
 • Vraag hoe de begeleiding eruitziet en vertel welke begeleidingsbehoefte jij hebt.
 • Meld zaken en omstandigheden die het BPV-bedrijf moet weten om jou een goede begeleiding te kunnen geven.
 • Gebruik je medicijnen die van invloed (kunnen) zijn op het goed functioneren c.q. bedienen van machines? Dan moet je dat vooraf aangeven bij de praktijkopleider van het BPV-bedrijf.
 • Vraag naar werktijden, werken in het weekend en feestdagen, pauzes, bedrijfscultuur etc.
 • Bespreek ook de stagevergoeding. Geeft het bedrijf een stagevergoeding, vraag dan waar de stagevergoeding uit bestaat. De praktijk is dat veel BPV-bedrijven geen vergoeding geven. Informatie over vergoedingen vind je hier: https://mbo-today.nl/geen-recht-op-stagevergoeding-voor-mbo-studenten/ https://www.stage.nl/stage-lopen/stagevergoeding https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon/vraag-en-antwoord/minimumloon-stage
 • En bespreek natuurlijk jouw eigen vragen of opmerkingen.