BPV lopen in het buitenland? Dat kan!

IBPV wordt door het HMC van harte toegejuicht. We gaan er daarbij van uit dat een buitenlandse stage in het derde/vierde leerjaar plaatsvindt voor de niveau 3 en niveau 4 studenten en in het tweede jaar voor de niveau 2 studenten. Hierbij heb je de eerste BPV-perioden in Nederland achter de rug. Meer informatie over IBPV kun je vinden op het intranet.

Indienen van een aanvraag

Een IBPV begint met het indienen van een aanvraag;

  • In Rotterdam gaat dit via h.overmeer@hmcollege.nl.
  • In Amsterdam vraag je een buitenlandse stage aan via het intranet.

Erkend bedrijf

Ook een buitenlands BPV-bedrijf dient een erkend leerbedrijf te zijn. Via www.stagemarkt.nl kun je nagaan of het bedrijf waar jij wilt stage lopen, al erkend is. Als dit niet het geval is, ontvangt het bedrijf waar jij wilt stage lopen een mail met een link vanuit het HMC. Deze moet beantwoord worden door jouw gewenste bedrijf en naar aanleiding van de antwoorden, bepaalt de SBB of het bedrijf erkend kan worden.

Verzekering

Een binnenlandse BPV-periode valt (voor aansprakelijkheid en ongevallen) onder de schoolverzekering. Voor een IBPV-periode is echter een aanvullende verzekering nodig om deze risico’s af te dekken, die jij als student zelf moet afsluiten. De voorwaarden hiervoor kunnen per land verschillen. Naast de verzekering voor de IBPV heb je ook een buitenlandse reisverzekering nodig. Let op dat deze ook dekking geeft bij onverwachte gebeurtenissen waarvoor je extra op en neer moet reizen naar Nederland. De school adviseert de IPS-verzekering (Insurance Pass Students), die alle hiervoor genoemde risico’s dekt en rekening houdt met de verschillende voorwaarden per land.

Visum

Voor de landen buiten Europa heb je in sommige gevallen een visum nodig. Dit kost vaak veel tijd om aan te vragen, soms wel een half jaar. Zoek dit daarom als eerste uit om teleurstellingen te voorkomen. Het lopen van IBPV onder een toeristenvisum is niet toegestaan.

Subsidie

Erasmus+ heet het huidige subsidieprogramma die reis- en verblijfskosten gedeeltelijk vergoedt. Je zult begrijpen dat voor het verkrijgen van deze subsidie het HMC moet verantwoorden waaraan het geld wordt besteed. Om die reden zal je een paar keer officiële formulieren moeten invullen die het HMC nodig heeft bij de aanvraag of de verantwoording. Natuurlijk moeten er ook verslagen gemaakt worden.

Europass

Na afloop van de IBPV ontvang je een zogenaamde Europass. Dit is een officieel bewijs dat je in het kader van je opleiding een IBPV-periode hebt doorgebracht. Deze kun je dan toevoegen aan je CV.