Begrippenlijst

We leggen hier de begrippen uit die vaak gebruikt worden in dit magazine en tijdens de BPV.

BPV = BeroepsPraktijkVorming (wordt ook wel stage genoemd).

-------------------------------

Competentie = in staat zijn om met de juiste kennis en vaardigheden een taak te verrichten.

-------------------------------

Kerntaken = verzamelnaam van datgene wat de student uiteindelijk moet kunnen. De essentie van wat het uiteindelijke beroep inhoudt.

-------------------------------

Werkproces = onderdeel van een kerntaak. Hierin staat concreet beschreven waar de student aan werkt.

-------------------------------

Leerdoelen = de werkprocessen waarop de student zijn/haar focus legt tijdens de BPV.

-------------------------------

BPV-begeleider = begeleider aangesteld vanuit school die de student tijdens de BPV begeleidt. Is het eerste aanspreekpunt voor studenten en bedrijven tijdens de BPV.

-------------------------------

BPV-plaatsingsbegeleider = begeleider aangesteld vanuit school die de student begeleidt bij het zoeken naar een BPV-plaats en deze goedkeurt.

-------------------------------

BPV-coördinator = coördinator binnen school die zorgt dat de BPV goed georganiseerd wordt. Is het aanspreekpunt voor bedrijven en SBB.

-------------------------------

Praktijkopleider = begeleider aangesteld vanuit het BPV-bedrijf. Begeleidt de student tijdens de BPV-periode. Is het eerste aanspreekpunt voor school.

-------------------------------

BPV-bureau/BPV-kantoor = de plek binnen school waar de student terecht kan met vragen over de BPV.

-------------------------------

BPV-blad = digitale overeenkomst tussen student, bedrijf en school voor een stage.

-------------------------------

SBB = Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Deze organisatie erkent o.a. de BPV-bedrijven.

-------------------------------

Urenregistratie (en werkzaamheden) = functie in B3net waarmee de student dagelijks zijn/haar uren en werkzaamheden bijhoudt.

-------------------------------

Studentdossier = een (fysiek) dossier waarin allerlei belangrijke documenten van de student gedurende de opleiding worden opgeslagen.

-------------------------------

B3net = een digitaal systeem dat gebruikt wordt als ondersteuning van het gehele BPV-proces: het zoeken naar een BPV-plaats, het matchen van student en bedrijf, het begeleiden van de student, het voeren van de administratie, etc.

-------------------------------

OER = Onderwijs- en Examenregeling voor de student.

-------------------------------

Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) = de wet die geldt voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).