Aan de slag

Bekijk hier het takenoverzicht van week tot week voor jou als student.

BPV-bedrijf zoeken via:

 • B3net
 • Stagemarkt (of download de Stagemarkt app)
 • Eigen netwerk (mits erkend leerbedrijf)

Solliciteren:

 • Match ja: starten
 • Match nee: opnieuw zoeken

Start (week 1):

Leerdoelen bepalen:

 • Vink leerdoelen (kerntaak/werkproces) aan in B3net.
 • Bekijk welke BPV-opdrachten erbij horen.
 • Laat de BPV-opdrachten die je wilt doen zien aan je praktijkopleider.
 • Bespreek of ze haalbaar zijn en/of kies andere opdrachten.

Via de e-mail krijg je aan het eind van de eerste week de naam en contactgegevens van je BPV-begeleider van het HMC.

Elke dag:

Vul elke dag in de urenregistratie in B3net je uren en werkzaamheden in.

Elke week:

Verstuur aan het eind van elke week je uren ter goedkeuring naar je praktijkopleider. Controleer ook of je praktijkopleider je uren digitaal heeft goedgekeurd.

Halverwege tijdens je stage:

De praktijkbegeleider van het HMC komt, na het maken van een afspraak, op bezoek. Indien een student examen moet doen tijdens de BPV, dan krijgt u hierover bericht.

Einde van de de stage:

Je krijgt een eindoordeel van je praktijkopleider (in B3net). Je geeft een eindoordeel over jezelf in de BPV (in B3net). Je maakt een reflectieverslag en/of presentatie over je BPV voor het HMC. Verwerk hierin:

 • bewijslast BPV-opdrachten
 • reflectie op de BPV